Budnyckel Nordisk Standard av Peter Ventura, Anders Wirgren

Här finns budsekvenserna redovisade för bl a:
Val av öppningsbud
Svarsbud på 1 trick i färg
Trumfhöjningar
Svarsbud och återbud på 1NT och 2NT
Öppnarens andra bud efter 1-över-1
Öppnarens andra bud efter 1NT
Öppnarens andra bud efter 2-över-1
Budförlopp med balanserade händer
Inkliv
Budgivning när motståndarna kliver in
Svar på upplysningsdubbling
Bud efter partnerns inkliv
Svar på spärröppningar
Slambudgivning

Budnyckeln levereras i en behändig plastficka.